Coquí Melodioso

Eleutherodactylus wightmanae

27

Coquí Duende

Eleutherodactylus unicolor

21

Coquí Churí

Eleutherodactylus antillensis

27

Coquí de la Montaña

Eleutherodactylus portoricensis

15

Coquí de Mona

Eleutherodactylus monensis

11

Coquí Martillito

Eleutherodactylus locustus

12

Coquí Palmeado

Eleutherodactylus karlschmidti

17

Coquí de Juan Rivero

Eleutherodactylus juanariveroi

12

Coquí Dorado

Eleutherodactylus jasperi

12

Coquí de Hedrick

Eleutherodactylus hedricki

11

Coquí Grillo

Eleutherodactylus gryllus

11

Coquí de Eneida

Eleutherodactylus eneidae

11

Coquí Común

Eleutherodactylus coqui

17

Coquí Guajón

Eleutherodactylus cooki

13

Coquí Pitito

Eleutherodactylus cochranae

13

Coquí de las Hierbas

Eleutherodactylus brittoni

10

Coquí Caoba

Eleutherodactylus richmondi

13