Coquí Melodioso

Eleutherodactylus wightmanae

Coquí Duende

Eleutherodactylus unicolor

Coquí Churí

Eleutherodactylus antillensis

Coquí de la Montaña

Eleutherodactylus portoricensis

Coquí de Mona

Eleutherodactylus monensis

Coquí Martillito

Eleutherodactylus locustus

Coquí Palmeado

Eleutherodactylus karlschmidti

Coquí de Juan Rivero

Eleutherodactylus juanariveroi

Coquí Dorado

Eleutherodactylus jasperi

Coquí de Hedrick

Eleutherodactylus hedricki

Coquí Grillo

Eleutherodactylus gryllus

Coquí de Eneida

Eleutherodactylus eneidae

Coquí Común

Eleutherodactylus coqui

Coquí Guajón

Eleutherodactylus cooki

Coquí Pitito

Eleutherodactylus cochranae

Coquí de las Hierbas

Eleutherodactylus brittoni

Coquí Caoba

Eleutherodactylus richmondi