Coquí Melodioso

Eleutherodactylus wightmanae

29

Coquí Duende

Eleutherodactylus unicolor

22

Coquí Churí

Eleutherodactylus antillensis

28

Coquí de la Montaña

Eleutherodactylus portoricensis

16

Coquí de Mona

Eleutherodactylus monensis

12

Coquí Martillito

Eleutherodactylus locustus

13

Coquí Palmeado

Eleutherodactylus karlschmidti

18

Coquí de Juan Rivero

Eleutherodactylus juanariveroi

13

Coquí Dorado

Eleutherodactylus jasperi

13

Coquí de Hedrick

Eleutherodactylus hedricki

11

Coquí Grillo

Eleutherodactylus gryllus

11

Coquí de Eneida

Eleutherodactylus eneidae

12

Coquí Común

Eleutherodactylus coqui

18

Coquí Guajón

Eleutherodactylus cooki

14

Coquí Pitito

Eleutherodactylus cochranae

14

Coquí de las Hierbas

Eleutherodactylus brittoni

11

Coquí Caoba

Eleutherodactylus richmondi

14